2009. augusztus 14., péntek

Villámlátogatás Nádasdladányon, avagy szunnyad, de szűnni nem akar a vártúra

Újabb büszke történelem íródik a szemünk előtt. A magyar végek őrtüzei ismét lángra gyúlnak! A hajnal vérszagot hoz, az izzadság a szemünkbe csorog! Siposs Hadbíró Máté örökbecsű mondataival felvértezve vágunk a mindennapok elé! Fegyverbe! Támadááááás!

Minden bizonnyal zivataros évszázadokból származó történelmi szöveget talált Máté barátunk! Szeretett anyanyelvünk ápolásának nálunk már hagyományai vannak. Ezen oknál fogva bízom mindannyiótok örömében, mikor megosztja velünk ezt az értékes leletet:

A mi Urunk szent akaratából akként fest a dolgok szűnni nem akaró folyásában magyar váraink túrájának szigete, hogy bíz az továbbra is nagy érdeklődésként költözött olvasóink fejébe. Ezen oknál fogva tollat ragadnunk és mesélnünk, előre való erkölcsi kötelességünk.

A vártúra magja nemcsak, az első legendás (cseszneki) állomás istenadta jelenlévőinek: Kovács Várúr Gábornak, Bárányborda Oláh Katonaélelmező Dórának, Bárány Hadbiztos Bencének és Siposs Hadbíró Máténak termett némi csírát lelkében, hanem a hír szerencsés tudóinak egyaránt. Így seregünk szerencsés hadteste által majdan személyesen teljesítendő Bakonybéli várak meghódítása előtt, az arrafelé vezető úton, hadicéljaink szükségleteit felmérendő két szerencsés katonánk: Franczia Levéltárnok Mercédesz és Siposs Hadbíró Máté a Nádasdy családról nevezetes, híres Nádasdladánynak településén kellő végvidékét találta meg Kovács Várúr Gábornak, a Bakonybéli várak meghódítását biztosítandó.


Minden hadtudományunkra épített közös állásunk az, hogy bíz – az egyébként történelmi jogfolytonosság okánál fogva Kovács Várúr Gábort megillető - Nádasdy kastély méltó végvidéke és szállása lesz személyes lovasságának, gyalogos hadtestének és tüzérségének, hogy a mi urunk szent akarata szerint – hódításának folytonos késztetése által - hódítsa meg vártúrái során elsőként a Bakonybéli várakat és rendek házait, kastélyait, templomait…. Mindezt alátámasztandó képekkel mutatjuk be várurunk új vidéki szálláshelyét.Nincsenek megjegyzések: