2009. szeptember 24., csütörtök

Védvonalaink Tolna és Fejér megye határán, azaz Dég, Ozora és Simontornya eleste

Egy újabb ízelítőt kaphatunk a dicső múltból, mely a jelent s a jövőt is a bizakodás éteri fuvallatával vértezi fel. Ezúttal is a már megszokott stílusban, egyenesen Siposs Hadbíró Máté tollából

Harcosok, katonák! Emberek és asszonyok!

Kovács Várúr Gábor urunk akadályoztatása lévén, az ő eljárását képviselve, akaratának megfelelően közös egyetértésben Bárányborda Élelmezési Biztos Dóra, Bárány Hadbiztos Bence és Siposs Hadbíró Máté vezetésével seregünk az Balatonnak majdani alárendelése céljából, Tolna és Fejér megye határában hódította meg végvidékét lázadókkal szembeni hadjáratunk még igen sovány, de annál erősebb támpontjait gyarapítva.

Haditerveinket szorosan megkövetelve könnyedén vezettük Kovács Várúr Gábor zászlaját győzelemre az Dég kastélyának tornyainak ellenében, mely ekképpen méltó szálláshelye immáron urunknak, asszonyainak és udvarának minden barmával, és jószágával egyetemben.


Hadkezdésünket ezt követően - miként azt urunk gondosan megtervezte - Ozora híres és erős falai által rejtett zsákmányjogunk érvényesítésére irányítottuk hadtesteink vezetésével az híres Ozorai Pipo nagy bánatára, kinek - kellő időt hagyván a fegyverletételre - az hadüzenetünket elébb megküldtük. Ozorai Pipo azonban bízva Ozora roppant falainak erejében követeinket megcsúfítva küldé vissza Dégen várakozó hadosztályaink elébe. Nem kell, hogy nagy világosság lakozzon mindannyiunk fejében mikor magunktól is kitaláljuk, hogy bíz Kovács Várúr Gábor akadályoztatásának idejére a hadúri jogkört gyakorló Bárány Hadbiztos Bence bősz haragjában oly számos haderőt küld az Ozora ellen, amely bíz a nagy hadi tapasztalattal bíró vezéreink elméjét is elkápráztatja, nem kevésbé a hadiúton felvert por a parasztok szemét. Seregünk hadintézkedései két nap elteltével az büszke Ozorai Pipot várbörtönbe juttatja, míg Kovács Várúr Gábor birtokait Tolna és Fejér megye határában teszi jussának örökös elemévé.


Az asszonylelkű, gyáva lázadók üldözése végül hadpolitikánk terveit megváltoztatta, és a későbbiekben meghódítani kívánt Simontornyát is immáron seregi hátvédünk várai közé sorolja dicső krónikásunk papírja…

Siposs Hadbíró Máté

Nincsenek megjegyzések: